Gedeputeerde
Maat Christophe, van der

We stimuleren een multimodaal netwerk voor personen- en goederenvervoer.

We zien daarbij de fiets als onmisbare schakel.

  • Om het fietsgebruik te stimuleren realiseren we een netwerk van snelfietsroutes: snelfietsroutes van het programma Fiets in de Versnelling 2016-2020 zijn gerealiseerd (3 in 2020 en 9 in 2023).

Door de toegenomen complexiteit in de projectvoorbereiding is 5 in 2020 niet haalbaar gebleken. Nieuwe besluiten om te investeren in een snelfietsroute maken deel uit van de integrale afweging over bereikbaarheid die we maken met onze regionale partners. 

 

We werken aan de ontwikkeling van (internationale) goederencorridors. De focus ligt daarbij nu vooral op Rotterdam – Venlo met Moerdijk en Tilburg als bovenregionaal logistiek knooppunt.

  • We maken afspraken over de ontwikkeling van de logistieke multimodale knooppunten Tilburg en Moerdijk.
  • Wilhelminakanaal geschikt voor klasse IV schepen tot en met haven Loven (Tilburg): oplevering in 2023.