Gedeputeerde
Maat Christophe, van der
Spierings Anne-Marie

Zie programma Mobiliteit m.b.t. duurzaam bouwen en beheren van provinciale infrastructuur en 100% elektrische bussen in concessies in Brabant.