Gedeputeerde
Sloot Marianne, van der

Inclusief Philharmonie zuidnederland.

In 2020 is er duidelijkheid over de vraag welke instellingen voor de periode 2021-2024 worden ondersteund en dus voor de komende bestuursperiode deel uitmaken van de basisinfrastructuur. Tevens gaan we vanuit het regioprofiel aan de slag met de ontwikkelingen rondom het Rijksmuseum Design en zal de Provincie i.h.k.v. de komende Rijksregeling 2021–2024 een museum voordragen bij het Rijk.