Gedeputeerde
Maat Christophe, van der

In 2018 kende Brabant 150 doden in het verkeer. Een sterke toename ten opzichte van de afgelopen jaren en een vreselijk hoog aantal. Want ieder verkeersslachtoffer is er een te veel. Het verbeteren van de verkeersveiligheid heeft daarom ook onze hoogste prioriteit.

Samen met partners zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, politie en openbaar ministerie bevorderen we de verkeersveiligheid met een aanpak via drie pijlers: gedrag, infrastructuur en handhaving (BVVP, 2016). Het huidige beleid loopt af. In het nieuwe beleidsplan kiezen we voor een meer proactieve en risico-gestuurde aanpak op basis van data-indicatoren. Naar aanleiding van het nieuwe BVVP komen we in de loop van 2020 met een geschikte indicator voor de gedragsgerichte maatregelen.

  • Een nieuw Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP) is vastgesteld in 2020.

 

Via voorlichting en educatie streven we naar meer bewustwording in het verkeer. In 2020 wordt een brede communicatiestrategie ontwikkeld, waar de campagne 'Brabant gaat voor NUL verkeersdoden', deel van uitmaakt. We hebben hierbij aandacht voor normvervaging in het verkeer en de eigen verantwoordelijkheid. Naar aanleiding van het nieuwe BVVP komen we in de loop van 2020 met een geschikte indicator voor de gedragsgerichte maatregelen.

  • Aantal leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs dat bereikt is met bewustwordingsacties via het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL) en Totally Traffic (TT):
aantal leerlingen 2020 2021 2022 2023
norm 205.000 207.500 209.500 211.000

In 2020 wordt de pilot TT-projects afgerond om de educatie verder uit te breiden naar leerlingen van het middelbaar beroeps-onderwijs.

Ook maken we afspraken met politie en openbaar ministerie over handhavingsacties.