Gedeputeerde
Sloot Marianne, van der

Dit betreft onder meer het bestendigen van de samenwerkingsverbanden binnen de verhaallijnen Bevochten Brabant en Religieus Brabant. Dat laatste mede in het kader van het jaar van het Kloosterleven in 2021. Daarnaast stellen we de aanpak voor lijnen Innovatief en Bestuurlijk Brabant vast.