Gedeputeerde
Maat Christophe, van der
Spierings Anne-Marie

Indicator: 100% van de verzoeken van gemeenten om samen op aantal ondersteunde procedures te trekken zijn gehonoreerd.