Gedeputeerde
Grashoff Rik

Jaarlijks wordt voor de uitvoering van het omgevingsrecht een werkprogramma opgesteld en opdracht gegeven aan de drie Brabantse omgevingsdiensten. Het gaat hier om de VTH-taken voor de industrie, bouw, natuur, water en bodem. Er wordt een realistisch en uitvoerbaar werkprogramma opgesteld, waarvoor jaarlijks de beschikbare middelen worden ingezet.
Voor de transitie in de veehouderij draaien 3 aparte trajecten:

  • Gebiedsgericht handhaven met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, gemeenten en Waterschappen voor de mestfraude.
  • Intensivering Toezicht Veehouderijen met 42 gemeenten.
  • Transitie veehouderij i.v.m. de Wet natuurbescherming met alle gemeenten.

Voor het toezicht in de Natuurgebieden wordt de intensivering toezicht natuur uitgevoerd met Samen sterk in Brabant en de terreinbeherende organisaties

Prestaties/maatregelen

Indicator

2020

2021

2022

2023

De vergunningverlening voldoet aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de Wet dwangsom

0

0

0

0

 

Er komt geen Lex silencio positivo voor

0

0

0

0

 

Beschikkingen zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld – norm 90%

90%

90%

90%

90%

Toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitseisen

Handhavingsbeschikkingen blijven in stand na gerechtelijke toetsing

90%

 

90%

90%

90%