Gedeputeerde
Sloot Marianne, van der

In de periode tot vaststelling nieuw sportbeleid laten we geen gat vallen in de uitvoering van bestaand beleid door lopende activiteiten op het gebied van uniek sporten, evenementen en talentontwikkeling te continueren.