Gedeputeerde
Merrienboer Erik, van

Inzet op het vergroten van de bewustwording en beweging creëren rondom duurzame verstedelijking. Daarnaast het doorzetten van de transformatietafels en deelname aan concrete gebiedstransformaties bij gemeenten in Brabant. We participeren in 10 a 12 binnenstedelijke gebiedstransformaties.