Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag

Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag
Gedeputeerde
Maat Christophe, van der
Spierings Anne-Marie

 

Indicator 2020 2021 2022 2023 2024
Het aandeel van bedrijven dat gecontroleerd is door de omgevingsdiensten 25% 50% 75% 100%  
Aandeel van de bedrijven dat maatregelen treft/voldoet       75% 100%