Gedeputeerde
Sloot Marianne, van der

In 2020 evalueren we Brabant C. In de evaluatie nemen we ook de inhoudelijke koppeling met de impulsgeldenregeling mee. Tevens wordt door Brabant C een voorstel voorbereid voor doorontwikkeling van het fonds naar een publiek private samenwerking. Op basis van deze input wordt een voorstel voorgelegd aan PS.