Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

Beheer van het Natuurnetwerk Brabant

Beheer van het Natuurnetwerk Brabant
Gedeputeerde
Grashoff Rik

De grondeigenaren zijn verantwoordelijk voor het beheer van het NNB. Dit zijn met name Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, gemeenten en landgoedeigenaren. Ook komen er steeds meer particulieren die natuur gaan beheren. De provincie subsidieert het natuur- en landschapsbeheer van het NNB op basis van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap.

Indicator

2020

2021

2022

2023

Beheerde ha via de Subsidiestelsel Natuur en Landschap – onderdeel natuurbeheer (cumulatief)

83.200

84.300

85.300

86.300