Gedeputeerde
Merrienboer Erik, van

Ruimte voor maatwerk en vernieuwing. ‘Diep-Rond-Breed’ kijken is het vertrekpunt van onze werkwijze. Met ‘Diep kijken’ kijken we niet alleen naar effecten op de bovenste laag in het hier en nu, maar besteden wij ook aandacht aan de dynamiek en randvoorwaarden die de onderste lagen meegeven. We betrekken het verleden, de geschiedenis van de lagen op een plek, maar wij kijken ook naar de betekenis van de locatie voor de toekomst. ’Rond kijken’ betekent dat we de balans bewaken in de economische, ecologische en sociale aspecten rondom een ontwikkeling. ‘Breed kijken’ betekent dat we betrokkenheid, participatie van mensen en organisaties vooropstellen, zodat alle belangen in een maatschappelijke opgaven worden betrokken. Om zo samen omgevingskwaliteit te realiseren en waarde aan Brabant toe te voegen, zonder de waarden die we willen beschermen te schaden.