Gedeputeerde
Merrienboer Erik, van

De ‘Monitor Bevolking en Wonen’ en het ‘Kwartaalbeeld Woningmarkt Noord-Brabant’ zijn (4x per jaar) geactualiseerd. De omvang en samenstelling van het planaanbod voor woningbouw is geüpdatet en een nieuwe provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose is opgesteld.