Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

Actualisatie beleidskader Verbeeldingskracht Erfgoed (2016 - 2020)

Actualisatie beleidskader Verbeeldingskracht Erfgoed (2016 - 2020)
Gedeputeerde
Sloot Marianne, van der

Het uitwerken van de kansen van de tussenevaluatie van het Beleidskader in relatie tot het bestuursakkoord 2019-2023.