Gedeputeerde
Merrienboer Erik, van

We continueren de jaarlijkse ‘Monitor Stand van Leeg’, doen aan actieve kennisverspreiding en kennisdeling. We stimuleren visieontwikkeling, aanpassing werkwijze (cultuurverandering) en samenwerking van gemeenten als randvoorwaarde voor transformaties landelijk gebied die de omgevingskwaliteit versterken. Het VABIMPULS is geprofessionaliseerd. Eigenaren, gemeenten en deskundigen/specialisten zijn tevreden over de geboden coaching en kennis (VAB: Vrijkomende Agrarische Bebouwing).