Omschrijving (toelichting)

 

  2020 2021 2022 2023 2024
Norm Quotumwet* (aantal fte) 37,8 41,2 44,6 47,9 49,5

* De norm Quotumwet wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde quotumpercentage.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

55,63 fte gerealiseerd in 2020, hiermee voldoen we ruimschoots aan de gestelde norm uit de Quotumwet.Toelichting

G

Kwaliteit

55,63 fte gerealiseerd in 2020, hiermee voldoen we ruimschoots aan de gestelde norm uit de Quotumwet.