Leeswijzer

In de programma’s zijn de doelen, prestaties en middelen van de provincie opgenomen:

  • Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
  • Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
  • Heeft het gekost wat het mocht kosten?

In de paragrafen wordt het beleid op een aantal specifieke onderdelen uiteengezet. De paragrafen geven daarmee een dwarsdoorsnede van de programma’s op deze onderdelen.
Op grond van het BBV zijn zeven paragrafen voorgeschreven. Naast de verplichte paragrafen zijn ook de paragrafen "Investeringsagenda", "Europese programma’s" en "Burgerjaarverslag" opgenomen.

Onder de button "Meer" rechts op scherm is het statenvoorstel met bijlagen opgenomen.
Ook kunnen hier eerder gepubliceerde planning- en controldocumenten worden geselecteerd.