Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Voor de uitvoering van het Ontzorgingsprogramma klein maatschappelijk vastgoed zetten wij (d.m.v.  rijkssubsidie) een ontzorgingsloket op. Dit loket beoogt 140 maatschappelijk vastgoedeigenaren in kleine gemeenten te ontzorgen in de verduurzaming van 210 gebouwen. Hierbij worden de eigenaar onder meer geadviseerd over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, financieringsconstructies en aanbesteding.Toelichting

G

Kwaliteit

Voor de uitvoering van het Ontzorgingsprogramma klein maatschappelijk vastgoed zetten wij (d.m.v.  rijkssubsidie) een ontzorgingsloket op. Dit loket beoogt 140 maatschappelijk vastgoedeigenaren in kleine gemeenten te ontzorgen in de verduurzaming van 210 gebouwen. Hierbij worden de eigenaar onder meer geadviseerd over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, financieringsconstructies en aanbesteding.