Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het Expertiseteam Warmte Noord-Brabant is operationeel. In samenwerking met Enpuls/Enexis, het expertisecentrum warmte (ECW) van het Rijk en het provinciale Sociale Innovatie Energie-programma wordt gewerkt aan interregionale kennisdeling. Inmiddels is het Expertiseteam Warmte Noord-Brabant gestart met twee community’s of practice, namelijk over Warmtenetten en Participatie.

Doel is om gemeenten actief bij het Expertiseteam Warmte Noord-Brabant te betrekken en meerdere kennispartners te laten aansluiten. Ook blijven wij ons inzetten voor de verdere doorontwikkeling van het Warmtebronnenregister. Het Warmtebronnenregister geeft informatie over bijvoorbeeld de aanwezige warmtebronnen, gerealiseerde projecten en infrastructuur.Toelichting

G

Kwaliteit

Het Expertiseteam Warmte Noord-Brabant is operationeel. In samenwerking met Enpuls/Enexis, het expertisecentrum warmte (ECW) van het Rijk en het provinciale Sociale Innovatie Energie-programma wordt gewerkt aan interregionale kennisdeling. Inmiddels is het Expertiseteam Warmte Noord-Brabant gestart met twee community’s of practice, namelijk over Warmtenetten en Participatie.

Doel is om gemeenten actief bij het Expertiseteam Warmte Noord-Brabant te betrekken en meerdere kennispartners te laten aansluiten. Ook blijven wij ons inzetten voor de verdere doorontwikkeling van het Warmtebronnenregister. Het Warmtebronnenregister geeft informatie over bijvoorbeeld de aanwezige warmtebronnen, gerealiseerde projecten en infrastructuur.