Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2020
2021 2022 2023
Hectares gerealiseerde waterberging (cumulatief) 135 ha 412 ha (*) (**) (**)

(*) Naast de genoemde prestaties in de tabel zijn er nog ca 173 ha in voorbereiding/uitvoering. Deze zijn gereed na 2021.
(**) Voor de periode 2022-2027 worden in de eerste helft van 2021 nog concrete uitvoeringsafspraken gemaakt met de waterschappen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De waterschappen rapporteren 2-jaarlijks de voortgang waardoor de voortgang 2020 niet separaat is aan te geven. Voor de nieuwe planperiode stemmen we met de waterschappen een jaarlijkse voortgangsmethodiek af. Tot en met 2021 realiseren we circa 161 ha waterberging. Dit is minder dan de verwachte prestaties in de tabel. Dit komt met name door een langere voorbereidingstijd, waardoor projecten niet meer voor eind 2021 gerealiseerd worden. Naast deze hectares is er echter nog een restopgave, waarover in de eerste helft van 2021 concrete uitvoeringsafspraken met waterschappen worden gemaakt.Toelichting

O

Kwaliteit

De waterschappen rapporteren 2-jaarlijks de voortgang waardoor de voortgang 2020 niet separaat is aan te geven. Voor de nieuwe planperiode stemmen we met de waterschappen een jaarlijkse voortgangsmethodiek af. Tot en met 2021 realiseren we circa 161 ha waterberging. Dit is minder dan de verwachte prestaties in de tabel. Dit komt met name door een langere voorbereidingstijd, waardoor projecten niet meer voor eind 2021 gerealiseerd worden. Naast deze hectares is er echter nog een restopgave, waarover in de eerste helft van 2021 concrete uitvoeringsafspraken met waterschappen worden gemaakt.