Omschrijving (toelichting)

Indicator: aantallen gebruikers

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

DVC heeft de afgesproken activiteiten uitgevoerd maar heeft in 2020 wat vertraging opgelopen vanwege corona. Daarom is er uitstel verleend. Activiteiten rondom Brainport Industries Campus (BIC) zijn voortgezet.
De Digitale Fabriek van de toekomst is gestart op de BIC. In dit project ontwikkelen industriële bedrijven en kennisinstellingen nieuwe manieren om gegevens over machines, processen en producten beter te benutten en te delen.Toelichting

G

Kwaliteit

DVC heeft de afgesproken activiteiten uitgevoerd maar heeft in 2020 wat vertraging opgelopen vanwege corona. Daarom is er uitstel verleend. Activiteiten rondom Brainport Industries Campus (BIC) zijn voortgezet.
De Digitale Fabriek van de toekomst is gestart op de BIC. In dit project ontwikkelen industriële bedrijven en kennisinstellingen nieuwe manieren om gegevens over machines, processen en producten beter te benutten en te delen.