Omschrijving (toelichting)

Hierbij hebben we aandacht voor de in Brabant vrijkomende afvalstromen.

Indicator: afgerond in 2020

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er loopt een landelijk initiatief, het versnellingshuis. Samen met VNO-NCW en de BOM hebben we in Brabant hier concreet invulling aan gegeven door een Brabant breed versnellingsplatform op te zetten onder de brand Brabant Onderneemt Circulair (www.brabantonderneemtcirculair.nl).Toelichting

G

Kwaliteit

Er loopt een landelijk initiatief, het versnellingshuis. Samen met VNO-NCW en de BOM hebben we in Brabant hier concreet invulling aan gegeven door een Brabant breed versnellingsplatform op te zetten onder de brand Brabant Onderneemt Circulair (www.brabantonderneemtcirculair.nl).