Omschrijving (toelichting)

  • Hergebruik van beton / asfalt bij provinciale infraprojecten op basis van contract: minimaal 50% (100% circulair in 2050).
  • Energieneutraal bouwen van de provinciale infrastructuur op basis van contract (100% in 2030).
  • Samenwerkingsverband voor duurzaam bouwen van wegen in Brabant is operationeel en positief gewaardeerd door betrokken partners in 2023.
  • Het OV-netwerk in Brabant is duurzaam. In 2025 100% elektrische bussen in de concessies in Brabant:
% elektrische bussen in concessie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
norm 10% 10% 20% 20% 40% 100%

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Via de uitvraag aan de markt realiseren we CO2-reductie van minimaal 50% en in een aantal geval zelfs 60-70% tov 2010. Dat doen we door tussentijds en achteraf te meten. Op de N625 is een pilot uitgevoerd met een hoger hergebruik van materiaal, en dus CO2-reductie. Op basis van de resultaten wordt dit nu opgeschaald naar projecten op de N631, N638 en N395.
Standaardisatie in de uitvraag is belangrijk voor de markt. In afstemming met partners ihkv het betonakkoord en de asfaltketen wordt het hergebruik vanaf 2021 eenduidig in de contracten opgenomen.

Voor het energieneutraal bouwen van de provinciale infrastructuur zijn we afhankelijk van de nadere uitwerking van de recent vastgestelde provinciale energieagenda en de keuzes die daarin worden gemaakt.

Het in 2020 gestarte samenwerkingsverband voor duurzaam bouwen (Indusa) is een belangrijke schakel in standaardisatie en opschaling.

De doelstelling van een emissieloos OV realiseren we via (lopende) afspraken in de verschillende concessies. In 2020 was 10% zero-emissie. Ook bij nieuwe afspraken omtrent de aflopende concessie West streven we ondanks corona deze doelstelling na.Toelichting

G

Kwaliteit

Via de uitvraag aan de markt realiseren we CO2-reductie van minimaal 50% en in een aantal geval zelfs 60-70% tov 2010. Dat doen we door tussentijds en achteraf te meten. Op de N625 is een pilot uitgevoerd met een hoger hergebruik van materiaal, en dus CO2-reductie. Op basis van de resultaten wordt dit nu opgeschaald naar projecten op de N631, N638 en N395.
Standaardisatie in de uitvraag is belangrijk voor de markt. In afstemming met partners ihkv het betonakkoord en de asfaltketen wordt het hergebruik vanaf 2021 eenduidig in de contracten opgenomen.

Voor het energieneutraal bouwen van de provinciale infrastructuur zijn we afhankelijk van de nadere uitwerking van de recent vastgestelde provinciale energieagenda en de keuzes die daarin worden gemaakt.

Het in 2020 gestarte samenwerkingsverband voor duurzaam bouwen (Indusa) is een belangrijke schakel in standaardisatie en opschaling.

De doelstelling van een emissieloos OV realiseren we via (lopende) afspraken in de verschillende concessies. In 2020 was 10% zero-emissie. Ook bij nieuwe afspraken omtrent de aflopende concessie West streven we ondanks corona deze doelstelling na.