Omschrijving (toelichting)

Indicator: Het energielabel van de provinciale bedrijfshuisvesting is minimaal label C en waar mogelijk
label A geworden in 2023.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Uitvoering ligt op koers. Streefwaarde betreft 2023.Toelichting

G

Kwaliteit

Uitvoering ligt op koers. Streefwaarde betreft 2023.