Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

2021

2022

2023

Hectares binnen natte natuurparel waarin maatregelen zijn getroffen (cumulatief)

125 ha

374 ha (*)

(**)

(**)

Hectares buiten natte natuurparel waar maatregelen zijn getroffen, inclusief bodemverbeteringsmaatregelen (cumulatief)

500 ha

2.000 ha

5.000 ha

10.000 ha

(*) Naast de genoemde prestaties in de tabel zijn er nog ca 3.946 ha in voorbereiding/uitvoering. Deze zijn gereed na 2021.
(**) Voor de periode 2022-2027 worden in de eerste helft van 2021 nog concrete uitvoeringsafspraken gemaakt met de waterschappen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De waterschappen rapporteren 2-jaarlijks de voortgang waardoor de voortgang 2020 niet separaat is aan te geven. Voor de nieuwe planperiode stemmen we met de waterschappen een jaarlijkse voortgangsmethodiek af. Tot en met 2021 pakken we circa 400 ha natte natuurparel aan. Dit is conform de verwachte prestaties in de tabel. Naast deze hectares is er echter nog een aanzienlijke restopgave, waarover in de eerste helft van 2021 concrete uitvoeringsafspraken met waterschappen worden gemaakt. Toelichting

O

Kwaliteit

De waterschappen rapporteren 2-jaarlijks de voortgang waardoor de voortgang 2020 niet separaat is aan te geven. Voor de nieuwe planperiode stemmen we met de waterschappen een jaarlijkse voortgangsmethodiek af. Tot en met 2021 pakken we circa 400 ha natte natuurparel aan. Dit is conform de verwachte prestaties in de tabel. Naast deze hectares is er echter nog een aanzienlijke restopgave, waarover in de eerste helft van 2021 concrete uitvoeringsafspraken met waterschappen worden gemaakt.