Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Begin 2021 is nieuw sportbeleid vastgesteld als onderdeel van het nieuwe beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport 2021-2022 en uitvoering daarvan is gestart.Toelichting

G

Kwaliteit

Begin 2021 is nieuw sportbeleid vastgesteld als onderdeel van het nieuwe beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport 2021-2022 en uitvoering daarvan is gestart.