Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het actieplan 2020-2023 " Talent voor de kenniseconomie van morgen" is als uitvoeringsagenda opgesteld, op 19 juni 2020 door PS vastgesteld en via de volgende activiteiten in gang gezet:
1. Ondersteuning van Brabantse bedrijven, ZZP’ers en internationale werknemers met extra informatie en advies in het kader van de gevolgen coronacrisis.
2.Facilitering van de arbeidsmarktregio’s voor het versterken van hun regionale arbeidsmarkten met aandacht voor duurzame inzetbaarheid, (om)scholing, van werk naar werk trajecten naar kansrijke sectoren, ondersteuning van kwetsbare groepen en ouderen, organisatie van voldoende stages en leerbanen voor jongeren, investering in behoud van vakmensen, aanpak discriminatie en laaggeletterdheid.
3. Lancering van het digitaal scholingsplatform www.brabantleert.nl dat sinds voorjaar 2020 voor alle Brabanders een online cursusaanbod biedt voor bij- en omscholing. Het leverde 140.000 unieke bezoekers, 8500 gevolgde modules door 4200 actieve gebruikers en 750 behaalde certificaten op.
4. Lancering van de Brabant-deelcampagne Talent dat sinds najaar 2020 focust op het aantrekken en behouden van hoogopgeleid talent en het zichtbaar en aantrekkelijk maken van het Brabantse MKB.
5. Ontwikkeling en uitvoering van Europese arbeidsmarkt- en kennisprojecten die bijdragen aan innovatie van Brabantse sectoren en regio’sToelichting

G

Kwaliteit

Het actieplan 2020-2023 " Talent voor de kenniseconomie van morgen" is als uitvoeringsagenda opgesteld, op 19 juni 2020 door PS vastgesteld en via de volgende activiteiten in gang gezet:
1. Ondersteuning van Brabantse bedrijven, ZZP’ers en internationale werknemers met extra informatie en advies in het kader van de gevolgen coronacrisis.
2.Facilitering van de arbeidsmarktregio’s voor het versterken van hun regionale arbeidsmarkten met aandacht voor duurzame inzetbaarheid, (om)scholing, van werk naar werk trajecten naar kansrijke sectoren, ondersteuning van kwetsbare groepen en ouderen, organisatie van voldoende stages en leerbanen voor jongeren, investering in behoud van vakmensen, aanpak discriminatie en laaggeletterdheid.
3. Lancering van het digitaal scholingsplatform www.brabantleert.nl dat sinds voorjaar 2020 voor alle Brabanders een online cursusaanbod biedt voor bij- en omscholing. Het leverde 140.000 unieke bezoekers, 8500 gevolgde modules door 4200 actieve gebruikers en 750 behaalde certificaten op.
4. Lancering van de Brabant-deelcampagne Talent dat sinds najaar 2020 focust op het aantrekken en behouden van hoogopgeleid talent en het zichtbaar en aantrekkelijk maken van het Brabantse MKB.
5. Ontwikkeling en uitvoering van Europese arbeidsmarkt- en kennisprojecten die bijdragen aan innovatie van Brabantse sectoren en regio’s