Omschrijving (toelichting)

  • Het OV-netwerk in Brabant betrouwbaar is: rituitval is maximaal 0,2%.
  • Het OV-netwerk in Brabant veilig is: aantal incidentmeldingen is lager dan in het voorgaande jaar.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Corona heeft grote impact gehad op het OV. De reizigersaantallen lagen op 40%-50% van normaal. Hierdoor stond de continuïteit onder druk, omdat de kosten doorlopen en de reizigersopbrengsten fors lager zijn. Vanwege de vitale functie van het OV in het mobiliteitssysteem heeft de provincie haar rol gepakt. Op basis van landelijke afspraken is het aanbod van OV op orde gebleven en zijn de vervoerders hiervoor gecompenseerd door de subsidie voor 100% door te betalen en een extra tegemoetkoming in de gederfde inkomsten via een beschikbaarheidsvergoeding OV door het Rijk.
Daarnaast is in overleg met ROB en vervoerders de dienstregeling op sommige momenten aangepast op de reizigersaantallen, bijvoorbeeld door het laten vervallen van de schoolliners op die momenten dat de scholen gesloten waren. De regiotaxi heeft als vangnet gediend voor het uitvallen van de Buurtbus.

Het aantal geregistreerde incidenten is hoger dan in 2019 (ongeveer 25%), dit in tegenstelling tot het reizigersaanbod als gevolg van corona. In 2020 gold een aantal corona-maatregelen in het OV zoals een mondkapjesplicht en alleen instappen via de achterdeur. De naleving van de maatregelen en de toename van het vermeend zwartrijden heeft geleid tot de toename van de incidentmeldingen. Bovendien is er vanaf 1 juni de zogenoemde ‘stille meldprocedure’ via een meldknop bijgekomen voor de chauffeur.Toelichting

O

Kwaliteit

Corona heeft grote impact gehad op het OV. De reizigersaantallen lagen op 40%-50% van normaal. Hierdoor stond de continuïteit onder druk, omdat de kosten doorlopen en de reizigersopbrengsten fors lager zijn. Vanwege de vitale functie van het OV in het mobiliteitssysteem heeft de provincie haar rol gepakt. Op basis van landelijke afspraken is het aanbod van OV op orde gebleven en zijn de vervoerders hiervoor gecompenseerd door de subsidie voor 100% door te betalen en een extra tegemoetkoming in de gederfde inkomsten via een beschikbaarheidsvergoeding OV door het Rijk.
Daarnaast is in overleg met ROB en vervoerders de dienstregeling op sommige momenten aangepast op de reizigersaantallen, bijvoorbeeld door het laten vervallen van de schoolliners op die momenten dat de scholen gesloten waren. De regiotaxi heeft als vangnet gediend voor het uitvallen van de Buurtbus.

Het aantal geregistreerde incidenten is hoger dan in 2019 (ongeveer 25%), dit in tegenstelling tot het reizigersaanbod als gevolg van corona. In 2020 gold een aantal corona-maatregelen in het OV zoals een mondkapjesplicht en alleen instappen via de achterdeur. De naleving van de maatregelen en de toename van het vermeend zwartrijden heeft geleid tot de toename van de incidentmeldingen. Bovendien is er vanaf 1 juni de zogenoemde ‘stille meldprocedure’ via een meldknop bijgekomen voor de chauffeur.