Omschrijving (toelichting)

Indicator: Brabant bemest beter in uitvoering (aantal: 1)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Binnen Brabant Bemest Beter is in 2020 een inventarisatie uitgevoerd naar het gebruik van kunstmest in Noord-Brabant en is een studie gedaan naar het effect van toevoegmiddelen die zorgen voor lagere emissies bij mest. Daarnaast is een meerjarig praktijkonderzoek gestart naar het telen van aardappelen zonder kunstmest en zijn vier regiogroepen gestart om in de praktijk aan de slag te gaan met betere bemestingspraktijken. Ook is de PPS Betere stal, beter mest, betere oogst goedgekeurdToelichting

G

Kwaliteit

Binnen Brabant Bemest Beter is in 2020 een inventarisatie uitgevoerd naar het gebruik van kunstmest in Noord-Brabant en is een studie gedaan naar het effect van toevoegmiddelen die zorgen voor lagere emissies bij mest. Daarnaast is een meerjarig praktijkonderzoek gestart naar het telen van aardappelen zonder kunstmest en zijn vier regiogroepen gestart om in de praktijk aan de slag te gaan met betere bemestingspraktijken. Ook is de PPS Betere stal, beter mest, betere oogst goedgekeurd