Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

 

2021

2022

2023

Gerealiseerde ha (cumulatief)

1.000

2.000

3.000

4.000

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De looptijd van de subsidies voor herstelmaatregelen in de leefgebieden is vaak meerjarig. Zo is er in 2020 uitvoering gegeven aan eerder verleende subsidies, zijn er ook projecten afgerond en subsidies vastgesteld en zijn er in 2020 voor ca. € 7 mln aan nieuwe projecten subsidies toegekend die voor een deel ook al in 2020 in uitvoering zijn genomen. Daarmee zijn in 2020 in ruimschoots 1.000 ha inrichtingsmaatregelen genomen om kwetsbare leefgebieden te herstellen.Toelichting

G

Kwaliteit

De looptijd van de subsidies voor herstelmaatregelen in de leefgebieden is vaak meerjarig. Zo is er in 2020 uitvoering gegeven aan eerder verleende subsidies, zijn er ook projecten afgerond en subsidies vastgesteld en zijn er in 2020 voor ca. € 7 mln aan nieuwe projecten subsidies toegekend die voor een deel ook al in 2020 in uitvoering zijn genomen. Daarmee zijn in 2020 in ruimschoots 1.000 ha inrichtingsmaatregelen genomen om kwetsbare leefgebieden te herstellen.