Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

 

2021

2022

2023

Aantal uitgevoerde maatregelen (cumulatief)

200

400

pm1

pm1

pm1: afhankelijk van de invulling van de 2e fase N2000-herstelmaatregelen

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De uitvoering van de maatregelen verloopt conform planning en de jaarlijkse Landelijke voortgangsrapportage N2000-herstelmaatregelen. De uitvoering van een klein aantal herstelmaatregelen in complexe gebiedsprocessen start in 2021 en wordt in 2022 opgeleverd.Toelichting

G

Kwaliteit

De uitvoering van de maatregelen verloopt conform planning en de jaarlijkse Landelijke voortgangsrapportage N2000-herstelmaatregelen. De uitvoering van een klein aantal herstelmaatregelen in complexe gebiedsprocessen start in 2021 en wordt in 2022 opgeleverd.