Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2020
2021 2022 2023

Voortgang rivierverruimingsprojecten

(MIRT fase)

* Lob van Gennep

* Alem

* Meanderende Maas

* Oeffelt

* Verlengen brug Veerweg Alphen

       

  

Verkenning

Verkenning

Planstudie

Planstudie

Uitvoering

 

 

Verkenning

 

Planstudie

Planstudie

Uitvoering

 

 

 

Planstudie

 

Uitvoering

Planstudie

 

 

 

Planstudie

 

Uitvoering

Planstudie/Uitvoering

 

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De voortgang van de projecten (gefaseerd, conform MIRT-systematiek) is conform planning. De start van de planuitwerkingsfase van het project Oeffelt is na enige vertraging nu zodanig opgepakt dat realisatie nog binnen de planning mogelijk blijft.Toelichting

G

Kwaliteit

De voortgang van de projecten (gefaseerd, conform MIRT-systematiek) is conform planning. De start van de planuitwerkingsfase van het project Oeffelt is na enige vertraging nu zodanig opgepakt dat realisatie nog binnen de planning mogelijk blijft.