Omschrijving (toelichting)

  • We zorgen voor voldoende aanbod van vormen van gedeelde mobiliteit dat aansluit bij de vraag van reizigers. Dit doen we door experimenten binnen en buiten de bestaande concessies: minimaal 3 pilots en experimenten per jaar opgestart. 
  • Passend bij de verschuiving van OV naar deelconcepten, zorgen we ervoor dat het aanbod van mobiliteitsdiensten voor de gebruiker inzichtelijk is door in te zetten op een goed functionerend MaaS-platform (mobiliteit als dienst). We zorgen dat in 2023 betrouwbare en goed functionerende MaaS-platform(s) in alle stedelijke regio's en in het landelijk gebied van Brabant beschikbaar zijn voor de reizigers, waarin ook doelgroepenvervoer is geïntegreerd.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Conform de visie werken we aan de transitie van traditionele OV naar gedeelde mobiliteit met oog voor maatwerk. Deze transitie zal het eerst vorm krijgen met de aanbesteding van de brede concessie in West Brabant, bestaande uit busvervoer, flexvervoer en gedeelde mobiliteit en de uitwerking van mobiliteitshubs en Mobiliteit als Dienst. In 2020 is een uitgangspuntendocument gedeelde mobiliteit West Brabant vastgesteld.
In de aanpak leren we voor de toekomst vanuit huidige experimenten in heel Brabant. In 2020 zijn meer dan 3 experimenten opgestart, maar door Corona hebben we in 2020 minder leerervaring opgedaan dan gehoopt, ook vanuit de 7 lopende landelijke MaaS-pilots.
Daarnaast zijn we gestart met een onderwijsaanpak en met de minister zijn hierover vervolgafspraken gemaakt. De onderwijsaanpak is belangrijk voor de spreiding in het OV o.a. in relatie tot corona maar ook met het oog op de betaalbaarheid. Onderwijs heeft een belangrijk aandeel in de hyperspits.Toelichting

G

Kwaliteit

Conform de visie werken we aan de transitie van traditionele OV naar gedeelde mobiliteit met oog voor maatwerk. Deze transitie zal het eerst vorm krijgen met de aanbesteding van de brede concessie in West Brabant, bestaande uit busvervoer, flexvervoer en gedeelde mobiliteit en de uitwerking van mobiliteitshubs en Mobiliteit als Dienst. In 2020 is een uitgangspuntendocument gedeelde mobiliteit West Brabant vastgesteld.
In de aanpak leren we voor de toekomst vanuit huidige experimenten in heel Brabant. In 2020 zijn meer dan 3 experimenten opgestart, maar door Corona hebben we in 2020 minder leerervaring opgedaan dan gehoopt, ook vanuit de 7 lopende landelijke MaaS-pilots.
Daarnaast zijn we gestart met een onderwijsaanpak en met de minister zijn hierover vervolgafspraken gemaakt. De onderwijsaanpak is belangrijk voor de spreiding in het OV o.a. in relatie tot corona maar ook met het oog op de betaalbaarheid. Onderwijs heeft een belangrijk aandeel in de hyperspits.