Omschrijving (toelichting)

Indicator

2020

2021

2022

2023

Kilometer te herstellen regionale keringen per waterschap (cumulatief)
Waterschap Brabantse Delta

Waterschap De Dommel

 

5,3

5,8 

 

10,6

 

15,9

 

 

21,4

 

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De verbetering van de regionale keringen ligt op schema, conform de afspraken provincie-waterschappen.Toelichting

G

Kwaliteit

De verbetering van de regionale keringen ligt op schema, conform de afspraken provincie-waterschappen.