Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Anno 2020 zijn er in Brabant plannen voor de bouw van bijna 145.000 woningen. Tweederde hiervan (95.000 woningen) is voorzien voor de eerstkomende jaren (2020-2025) en een groot deel hiervan is al opgenomen in harde plancapaciteit. Tot 2030 kan met het beschikbare planaanbod (ruimschoots) worden voorzien in de Brabantse woningbehoefte van 130.000 woningen in de komende 10 jaar.Toelichting

G

Kwaliteit

Anno 2020 zijn er in Brabant plannen voor de bouw van bijna 145.000 woningen. Tweederde hiervan (95.000 woningen) is voorzien voor de eerstkomende jaren (2020-2025) en een groot deel hiervan is al opgenomen in harde plancapaciteit. Tot 2030 kan met het beschikbare planaanbod (ruimschoots) worden voorzien in de Brabantse woningbehoefte van 130.000 woningen in de komende 10 jaar.