Omschrijving (toelichting)

In maart 2020 is het ‘Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In maart 2020 is het ‘Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw’ vastgesteld, om te bevorderen dat nieuwe woonvormen en zelfbouw een stevig(er) onderdeel uitmaken van de kwalitatieve woningbouwprogrammering. In 2020 is in de (sub)regionale overleggen Wonen de ‘Regionale aanpak nieuwe woonvormen en zelfbouw’ geagendeerd, gericht op het verkrijgen van een gezamenlijk beeld van vraag en aanbod (mismatches en oplossingen) en méér plannen en locaties voor het realiseren van nieuwe woonvormen en zelfbouw.Toelichting

G

Kwaliteit

In maart 2020 is het ‘Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw’ vastgesteld, om te bevorderen dat nieuwe woonvormen en zelfbouw een stevig(er) onderdeel uitmaken van de kwalitatieve woningbouwprogrammering. In 2020 is in de (sub)regionale overleggen Wonen de ‘Regionale aanpak nieuwe woonvormen en zelfbouw’ geagendeerd, gericht op het verkrijgen van een gezamenlijk beeld van vraag en aanbod (mismatches en oplossingen) en méér plannen en locaties voor het realiseren van nieuwe woonvormen en zelfbouw.