Omschrijving (toelichting)

.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

We hebben in 2020 de opdrachten voor metingen nabij industrieterrein Antwerpen en aanvullende ammoniakmeetpunten vanuit het MAN (Meetpunt Ammoniak Natuurgebieden) verlengd. Met de invulling van twee moties (M197-2020 en M46a-2020) heeft PS duiding gegeven aan de inventarisatie of meer meetpunten kunnen worden gerealiseerd in hoogbelaste gebieden.Toelichting

G

Kwaliteit

We hebben in 2020 de opdrachten voor metingen nabij industrieterrein Antwerpen en aanvullende ammoniakmeetpunten vanuit het MAN (Meetpunt Ammoniak Natuurgebieden) verlengd. Met de invulling van twee moties (M197-2020 en M46a-2020) heeft PS duiding gegeven aan de inventarisatie of meer meetpunten kunnen worden gerealiseerd in hoogbelaste gebieden.