Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

 • We stimuleren de ontwikkeling van slimme mobiliteitsoplossingen op het gebied van
  personenvervoer en logistiek. In 2023 zijn 20 oplossingen getest, waarvan 10 ook succesvol
  verder in de praktijk zijn gebracht.
 • We stimuleren het gebruik van slimme mobiliteitsoplossingen op het gebied van personenvervoer.
  Dit is te zien in een jaarlijkse toename ten opzichte van de nulmeting in 2020. De toename heeft
  zowel betrekking op voertuigen als op de ondersteuning van de rijtaak van reizigers.
 • We stimuleren het gebruik van slimme mobiliteitsoplossingen op het gebied van logistiek. Dit is te
  zien in een jaarlijkse toename ten opzichte van de nulmeting in 2020. De toename heeft betrekking
  op het aantal logistieke bedrijven dat voor het plannen van ritten gebruik maakt van realtime datainzichten
  voor het vrachtverkeer.
 • We stimuleren de grootschalige toepassing van slimme mobiliteitsoplossingen die gericht zijn op het
  persoonlijk informeren van reizigers over hun reis. In 2023 hebben we in Brabant
  6 mobiliteitsoplossingen werkzaam die reizigers persoonlijk informeren.

Naar aanleiding van de uitwerking Krachtenbundeling Smart Mobility wordt indicatoren uit het monitoringsplan opgenomen in de provinciale begroting.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Via Mobility Lab en MobilityMoveZ zijn zes slimme mobiliteitsoplossingen voor personenvervoer getest, waarvan er drie succesvol in de praktijk gebracht zijn:
-Smart assetmanagement: gebruik van data uit voertuigen over de staat van het wegdek voor wegbeheerders;
-Slim sturen: informatie van wegbeheerders gebruiken in apps van serviceproviders voor routeadvies aan weggebruikers;
-Schwung: app voor prioriteit aan o.a. fietsverkeer bij verkeerslichten.

Met de werkgeversaanpak Brabants MobiliteitsNetwerk (BMN) stimuleren we het gebruik van slimme mobiliteitsoplossingen bij bedrijven. In 2020 hebben we ingespeeld op de corona maatregelen en het netwerk van deelnemende werkgevers verder uitgebreid.

Voor data-uitwisseling in de logistiek zijn nieuwe, opschaalbare bouwstenen gerealiseerd die data-inwinnen en data-delen voor overheden en logistieke bedrijven mogelijk maken (DefLog, FTMaaS). Daarnaast zijn in de gemeente Eindhoven ‘bouwhubs’ voorbereid die de overlast van bouwverkeer in de stad gaan verminderen. Op de N279 is een bandenspanningsmeter voor vrachtverkeer gerealiseerd en er is onderzoek gedaan naar andere potentiële locaties in Zuid-Nederland.

Corona heeft hier grote invloed gehad. Mobiliteitsdiensten rondom de N279 worden in aangepaste vorm aangeboden en vanuit een landelijke samenwerking is een gedragscampagne voor thuiswerken opgestart om in te spelen op de actualiteit. Mobiliteitsdiensten rondom de A2 Weert-Eindhoven zijn volgens plan afgerond in 2020.Toelichting

G

Kwaliteit

Via Mobility Lab en MobilityMoveZ zijn zes slimme mobiliteitsoplossingen voor personenvervoer getest, waarvan er drie succesvol in de praktijk gebracht zijn:
-Smart assetmanagement: gebruik van data uit voertuigen over de staat van het wegdek voor wegbeheerders;
-Slim sturen: informatie van wegbeheerders gebruiken in apps van serviceproviders voor routeadvies aan weggebruikers;
-Schwung: app voor prioriteit aan o.a. fietsverkeer bij verkeerslichten.

Met de werkgeversaanpak Brabants MobiliteitsNetwerk (BMN) stimuleren we het gebruik van slimme mobiliteitsoplossingen bij bedrijven. In 2020 hebben we ingespeeld op de corona maatregelen en het netwerk van deelnemende werkgevers verder uitgebreid.

Voor data-uitwisseling in de logistiek zijn nieuwe, opschaalbare bouwstenen gerealiseerd die data-inwinnen en data-delen voor overheden en logistieke bedrijven mogelijk maken (DefLog, FTMaaS). Daarnaast zijn in de gemeente Eindhoven ‘bouwhubs’ voorbereid die de overlast van bouwverkeer in de stad gaan verminderen. Op de N279 is een bandenspanningsmeter voor vrachtverkeer gerealiseerd en er is onderzoek gedaan naar andere potentiële locaties in Zuid-Nederland.

Corona heeft hier grote invloed gehad. Mobiliteitsdiensten rondom de N279 worden in aangepaste vorm aangeboden en vanuit een landelijke samenwerking is een gedragscampagne voor thuiswerken opgestart om in te spelen op de actualiteit. Mobiliteitsdiensten rondom de A2 Weert-Eindhoven zijn volgens plan afgerond in 2020.