Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

2021

2022

2023

Inrichtingsmaatregelen Kaderrichtlijn water door waterschappen (cumulatief)

Beek- en kreekherstel

Vispassages

 

 

38 km

34 stuks

 

 

115  km (*)

102 stuks

 

 

(**)

 

 

(**)

(*) Naast de genoemde prestaties in de tabel zijn er nog 110 km beek- en kreekherstel en 39 vispassages in voorbereiding/uitvoering. Deze zijn gereed na 2021.
(**) Voor de periode 2022-2027 worden in de eerste helft van 2021 nog concrete uitvoeringsafspraken gemaakt met de waterschappen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De waterschappen rapporteren 2-jaarlijks de voortgang waardoor de voortgang 2020 niet separaat is aan te geven. Voor de nieuwe planperiode stemmen we met de waterschappen een jaarlijkse voortgangsmethodiek af. Tot en met 2021 wordt ca 70 km beek- en kreekherstel uitgevoerd en worden ca 75 vismigratieknelpunten opgeheven. Dit is iets minder dan de verwachte prestaties in de tabel. Daarnaast is er echter nog een aanzienlijke restopgave, waarover in de eerste helft van 2021 concrete uitvoeringsafspraken met waterschappen worden gemaakt.Toelichting

O

Kwaliteit

De waterschappen rapporteren 2-jaarlijks de voortgang waardoor de voortgang 2020 niet separaat is aan te geven. Voor de nieuwe planperiode stemmen we met de waterschappen een jaarlijkse voortgangsmethodiek af. Tot en met 2021 wordt ca 70 km beek- en kreekherstel uitgevoerd en worden ca 75 vismigratieknelpunten opgeheven. Dit is iets minder dan de verwachte prestaties in de tabel. Daarnaast is er echter nog een aanzienlijke restopgave, waarover in de eerste helft van 2021 concrete uitvoeringsafspraken met waterschappen worden gemaakt.