Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

 

2021

2022

2023

Uitvoeren maatregelen ihkv 6e Nitraatactie-programma (minder emissies en beter bodembeheer)

% landbouwgrond in 8 grondwaterbeschermings-gebieden dat deelneemt

aantal grondwater-beschermingsgebieden waar aan norm wordt voldaan

 

 

80%

 

4

 

 

80%

        

 

 

(*)

 

 

(*)

(*) Voor de periode 2022-2027 moeten deze nog worden vastgelegd.

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het percentage landbouwgrond in Grondwaterbeschermingsgebieden is behaald.
Voor 6 van de 8 voor nitraat gevoelige grondwaterbeschermingsgebieden is de doelstelling van de nitraatrichtlijn gehaald. Voor 2 van de 8 grondwaterbeschermingsgebieden zijn aanvullende maatregelen geformuleerd waarbij op termijn de doelstelling gehaald kan worden.Toelichting

G

Kwaliteit

Het percentage landbouwgrond in Grondwaterbeschermingsgebieden is behaald.
Voor 6 van de 8 voor nitraat gevoelige grondwaterbeschermingsgebieden is de doelstelling van de nitraatrichtlijn gehaald. Voor 2 van de 8 grondwaterbeschermingsgebieden zijn aanvullende maatregelen geformuleerd waarbij op termijn de doelstelling gehaald kan worden.