Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Met de Brabantse regio’s zijn of worden nieuwe plannings- en programmeringsafspraken voor werklocaties gemaakt. Het verduurzamen van werklocaties is een expliciet onderwerp in de regionale afspraken. De provinciale Retailadviescommissie heeft haar werkzaamheden in 2020 voortgezet. Een forse bijdrage is geleverd aan VOLOP Meierijstad om leegstaande winkelpanden creatief in te vullen. Veel energie, geld en tijd is nodig voor het ontwikkelen en voorbereiden van plannen voor verduurzaming van bestaande werklocaties; op diverse werklocaties is de uitvoering inmiddels gestart.Toelichting

G

Kwaliteit

Met de Brabantse regio’s zijn of worden nieuwe plannings- en programmeringsafspraken voor werklocaties gemaakt. Het verduurzamen van werklocaties is een expliciet onderwerp in de regionale afspraken. De provinciale Retailadviescommissie heeft haar werkzaamheden in 2020 voortgezet. Een forse bijdrage is geleverd aan VOLOP Meierijstad om leegstaande winkelpanden creatief in te vullen. Veel energie, geld en tijd is nodig voor het ontwikkelen en voorbereiden van plannen voor verduurzaming van bestaande werklocaties; op diverse werklocaties is de uitvoering inmiddels gestart.