Omschrijving (toelichting)

Indicator: Minimaal 1 laadpunt per 5 elektrische personenvoertuigen (2020)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De streefwaarde is behaald. Met de proactieve strategische uitrol van laadinfrastructuur -die door Vattenfall op grond van een aanbesteding wordt gerealiseerd- tot 2024, proberen we om de verwachte sterkere groei van ev-personenauto’s de komende jaren bij te houden met als doel om vast te blijven houden aan de verhouding 1:5. Dit is in lijn met het provinciaal beleid en de opgave van het rijk om ervoor te zorgen dat laadinfra geen belemmering vormt voor de groei van het aantal EV’s (bron: RVO en ministerie van I&W dec. 2020).Toelichting

G

Kwaliteit

De streefwaarde is behaald. Met de proactieve strategische uitrol van laadinfrastructuur -die door Vattenfall op grond van een aanbesteding wordt gerealiseerd- tot 2024, proberen we om de verwachte sterkere groei van ev-personenauto’s de komende jaren bij te houden met als doel om vast te blijven houden aan de verhouding 1:5. Dit is in lijn met het provinciaal beleid en de opgave van het rijk om ervoor te zorgen dat laadinfra geen belemmering vormt voor de groei van het aantal EV’s (bron: RVO en ministerie van I&W dec. 2020).