Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

Opgave 2012 t/m 2027

2020

2021

2022

2023

2024 t/m 2027

Gerealiseerde ha (cumulatief)

15.200

6.000

7.000

8.500

10.000

15.200

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Zodra de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) beschikbaar is, wordt er een statenmededeling opgeleverd met de gerealiseerde hectares per 31 december 2020. De cumulatieve realisatie komt naar verwachting uit op ca. 6.000 ha.
De focus van de TBO’s en de waterschappen ligt voorlopig vooral nog bij de grondverwerving. Inrichtingsplannen (voor ecologische en hydrologische maatregelen) voor grotere gebieden worden veelal opgesteld en uitgevoerd nadat alle gronden in een gebied beschikbaar zijn. Dit is (kosten)efficiënt en verklaart dat de inrichting nog minder snel verloopt. De komende jaren houden we hier aandacht voor en wellicht dient de aanpak zich meer te gaan richten op inrichtingsplannen voor kleinere gebieden, zodat er op kortere termijn meer inrichtingsresultaten geboekt gaan worden.Toelichting

G

Kwaliteit

Zodra de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) beschikbaar is, wordt er een statenmededeling opgeleverd met de gerealiseerde hectares per 31 december 2020. De cumulatieve realisatie komt naar verwachting uit op ca. 6.000 ha.
De focus van de TBO’s en de waterschappen ligt voorlopig vooral nog bij de grondverwerving. Inrichtingsplannen (voor ecologische en hydrologische maatregelen) voor grotere gebieden worden veelal opgesteld en uitgevoerd nadat alle gronden in een gebied beschikbaar zijn. Dit is (kosten)efficiënt en verklaart dat de inrichting nog minder snel verloopt. De komende jaren houden we hier aandacht voor en wellicht dient de aanpak zich meer te gaan richten op inrichtingsplannen voor kleinere gebieden, zodat er op kortere termijn meer inrichtingsresultaten geboekt gaan worden.