Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

Opgave 2012 t/m 2027

2020

2021

2022

2023

2024 t/m 2027

Gerealiseerde ha (cumulatief)

9.600

4.450

5.000

6.000

7.000

9.600

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Zodra de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) beschikbaar is, wordt er een statenmededeling opgeleverd met de gerealiseerde hectares per 31 december 2020. De cumulatieve realisatie komt naar verwachting uit op ruim 4.500 ha.
Via het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) zijn veel hectares gesubsidieerd voor verwerving. Ook de grondverwerving voor de N2000-gebieden op basis van de grondstrategieplannen loopt volgens planning.Toelichting

G

Kwaliteit

Zodra de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) beschikbaar is, wordt er een statenmededeling opgeleverd met de gerealiseerde hectares per 31 december 2020. De cumulatieve realisatie komt naar verwachting uit op ruim 4.500 ha.
Via het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) zijn veel hectares gesubsidieerd voor verwerving. Ook de grondverwerving voor de N2000-gebieden op basis van de grondstrategieplannen loopt volgens planning.