Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2020 zijn 4 vergunningen verleend op basis van de hardheidsclausule. Het betreft twee reguliere melkrundveehouders, een regulier varkenshouderij en een reguliere kalverhouderij.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 zijn 4 vergunningen verleend op basis van de hardheidsclausule. Het betreft twee reguliere melkrundveehouders, een regulier varkenshouderij en een reguliere kalverhouderij.