Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

Opgave 2012 t/m 2027

2020

2021

2022

2023

2024 t/m 2027

Gerealiseerde ha (cumulatief)

1.775

170

200

300 500

1.775

 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De cumulatieve realisatie per 31 december 2020 is 115 ha. Daarmee zijn aanmerkelijk minder hectares EVZ gerealiseerd dan voorzien. Dit komt vooral doordat de daadwerkelijke realisatie van EVZ’s veel meer doorlooptijd vraagt dan was ingeschat.
Tegelijkertijd zien we dat waterschappen en gemeenten in de afgelopen jaren meer aanvragen voor EVZ subsidie bij het GOB hebben ingediend. Het GOB heeft inmiddels voor ruim 300 ha subsidie verleend. De verhoging van de subsidie voor droge (delen van) EVZ’s van 50% naar 75% heeft daaraan bijgedragen. De projecten waaraan subsidie is verleend, komen veelal in 2021 en 2022 tot uitvoering.
Het tempo van de realisatie is echter nog niet hoog genoeg. Er wordt gewerkt aan aanvullende afspraken in het kader van de maatwerkovereenkomsten tussen waterschappen en provincie. Ook worden gemeenten nadrukkelijk aangesproken om met de EVZ’s in hun gemeente aan de slag te gaan.Toelichting

O

Kwaliteit

De cumulatieve realisatie per 31 december 2020 is 115 ha. Daarmee zijn aanmerkelijk minder hectares EVZ gerealiseerd dan voorzien. Dit komt vooral doordat de daadwerkelijke realisatie van EVZ’s veel meer doorlooptijd vraagt dan was ingeschat.
Tegelijkertijd zien we dat waterschappen en gemeenten in de afgelopen jaren meer aanvragen voor EVZ subsidie bij het GOB hebben ingediend. Het GOB heeft inmiddels voor ruim 300 ha subsidie verleend. De verhoging van de subsidie voor droge (delen van) EVZ’s van 50% naar 75% heeft daaraan bijgedragen. De projecten waaraan subsidie is verleend, komen veelal in 2021 en 2022 tot uitvoering.
Het tempo van de realisatie is echter nog niet hoog genoeg. Er wordt gewerkt aan aanvullende afspraken in het kader van de maatwerkovereenkomsten tussen waterschappen en provincie. Ook worden gemeenten nadrukkelijk aangesproken om met de EVZ’s in hun gemeente aan de slag te gaan.