Omschrijving (toelichting)

  • De provincie voert planmatig beheer en onderhoud uit op de provinciale infrastructuur zoals afgesproken in de meerjarige kwaliteitsvisie (KOPI, 2018). In 2020 rapporteren we voor het eerst over de Brabantse norm (kwaliteitsindicator van de provinciale infrastructuur).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De gegevens van de Brabantse norm zijn nog niet beschikbaar.

Voor een overzicht van de infrastructurele projecten wordt verwezen naar de Programmering Mobiliteit 2021-2026 . Een beschrijving van de provinciale infrastructuur is opgenomen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

We zetten stappen om het beheer en onderhoud verder te verduurzamen. Op de N261 is als eerste de openbare verlichting vervangen door LED-technologie. Vanuit ervaringen van de pilot ‘licht als dienst’ op de N279 wordt naast de LED-technologie ook een lager vermogen toegepast en op afstand regelbaar. Dit levert een energiebesparing van 60% op. De rest van het provinciale wegennet volgt later.
Er is getest met 30 verschillende types betonnen fietspad ihkv hergebruik en het verbreden. Als geluidsinnovatie is een stille betonbaan in Elsendorp N272 toegepast met mogelijk een grootschalige uitrol naar N279 Asten – Limburgse grens.
Tenslotte hebben we Oud-Gastel als eerste steunpunt vernieuwd en verduurzaamd.

In 2020 hebben we belangrijke stappen gezet om op het gebied van data de basis op orde te brengen voor Brabant als input voor beleidskeuzes, informatie voor de weggebruiker en als beleidsmonitoring. Zo hebben we in-car data gerealiseerd om de staat van de wegen continu te kunnen monitoren, de risicogestuurde aanpak voor verkeersveiligheid geïmplementeerd en het project slim sturen gestart waar onze regelstrategie over hoe we willen dat mensen rijden in navigatiesystemen terecht komt.Toelichting

G

Kwaliteit

De gegevens van de Brabantse norm zijn nog niet beschikbaar.

Voor een overzicht van de infrastructurele projecten wordt verwezen naar de Programmering Mobiliteit 2021-2026 . Een beschrijving van de provinciale infrastructuur is opgenomen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

We zetten stappen om het beheer en onderhoud verder te verduurzamen. Op de N261 is als eerste de openbare verlichting vervangen door LED-technologie. Vanuit ervaringen van de pilot ‘licht als dienst’ op de N279 wordt naast de LED-technologie ook een lager vermogen toegepast en op afstand regelbaar. Dit levert een energiebesparing van 60% op. De rest van het provinciale wegennet volgt later.
Er is getest met 30 verschillende types betonnen fietspad ihkv hergebruik en het verbreden. Als geluidsinnovatie is een stille betonbaan in Elsendorp N272 toegepast met mogelijk een grootschalige uitrol naar N279 Asten – Limburgse grens.
Tenslotte hebben we Oud-Gastel als eerste steunpunt vernieuwd en verduurzaamd.

In 2020 hebben we belangrijke stappen gezet om op het gebied van data de basis op orde te brengen voor Brabant als input voor beleidskeuzes, informatie voor de weggebruiker en als beleidsmonitoring. Zo hebben we in-car data gerealiseerd om de staat van de wegen continu te kunnen monitoren, de risicogestuurde aanpak voor verkeersveiligheid geïmplementeerd en het project slim sturen gestart waar onze regelstrategie over hoe we willen dat mensen rijden in navigatiesystemen terecht komt.