Omschrijving (toelichting)

Indicator  2020
Pilots SSiB op het gebied van innovatie en informatie gestuurd handhaven 3

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn pilots gestart voor (1) vaste camera’s (goede resultaten, nu standaard in gebruik); (2) bodycams voor BOA’s (proef verlengd voor meer ervaring) en (3) aanschaf drone, waarvoor twee BOA’s zijn opgeleid (nu ervaring opdoen in de praktijk).Toelichting

G

Kwaliteit

Er zijn pilots gestart voor (1) vaste camera’s (goede resultaten, nu standaard in gebruik); (2) bodycams voor BOA’s (proef verlengd voor meer ervaring) en (3) aanschaf drone, waarvoor twee BOA’s zijn opgeleid (nu ervaring opdoen in de praktijk).