Omschrijving (toelichting)

• Afspraken in BO MIRT over Toekomstbeeld OV 2040.
• Afspraken in BO MIRT over verbeteren OV Breda-Utrecht.
• Afspraken met regio over ontwikkelagenda HOV / Bravo Direct.
• Realisatie Maaslijn (uitvoering door het Rijk): oplevering in 2024.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De regionale uitwerking Toekomstbeeld OV 2040 voor Zuid-Nederland is opgesteld. Tijdens het BO-MIRT zijn de eerste belangrijke stappen gezet in de realisatie met de (financierings-) afspraken over de aanpak van de spoorknopen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch.
Met het oog op een robuust spoornetwerk is de bestuursovereenkomst voor de aanpak spoorzone Gilze en Rijen ondertekend. De werkzaamheden worden gecombineerd met groot onderhoud aan de N631 en de aanleg van een snelfietsroute.

Met het Rijk is een gezamenlijk onderzoek afgesproken naar kansrijke maatregelen die in de periode tot en met 2028 uitgevoerd kunnen worden voor de bestaande OV-verbindingen op de A27 tussen Breda en Utrecht om die ook tijdens de werkzaamheden aan de A27 zo goed mogelijk in stand te houden, met waar mogelijk win-winsituaties met het autoverkeer. Concrete vervolgafspraken worden gemaakt tijdens BO-MIRT 2021.

De uitvoering van de Maaslijn is voor rekening en risico van het Rijk en provincie Limburg .Toelichting

G

Kwaliteit

De regionale uitwerking Toekomstbeeld OV 2040 voor Zuid-Nederland is opgesteld. Tijdens het BO-MIRT zijn de eerste belangrijke stappen gezet in de realisatie met de (financierings-) afspraken over de aanpak van de spoorknopen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch.
Met het oog op een robuust spoornetwerk is de bestuursovereenkomst voor de aanpak spoorzone Gilze en Rijen ondertekend. De werkzaamheden worden gecombineerd met groot onderhoud aan de N631 en de aanleg van een snelfietsroute.

Met het Rijk is een gezamenlijk onderzoek afgesproken naar kansrijke maatregelen die in de periode tot en met 2028 uitgevoerd kunnen worden voor de bestaande OV-verbindingen op de A27 tussen Breda en Utrecht om die ook tijdens de werkzaamheden aan de A27 zo goed mogelijk in stand te houden, met waar mogelijk win-winsituaties met het autoverkeer. Concrete vervolgafspraken worden gemaakt tijdens BO-MIRT 2021.

De uitvoering van de Maaslijn is voor rekening en risico van het Rijk en provincie Limburg .